Πρόγραμμα

2023 | U9

Ιούνιος 2023

 • 15:30 – 16:30 | άφιξη ομάδων
 • 16:30 – 17:00 | meeting προπονητών
 • 17:30 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

*το πρόγραμμα γευμάτων ξεκινάει με βραδινό

Ιούνιος 2023

 • 09:30 – 13:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 13:30 – 14:30 | γεύμα ομάδων
 • 17:00 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

Ιούνιος 2023

 • 09:30 – 12:30 | πρόγραμμα αγώνων κατάταξης & τελικών
 • 12:30 – 13:30 | απονομές – λήξη
 • 13:30 | τέλος διοργάνωσης – αναχώρηση

*Το πρόγραμμα γευμάτων τελειώνει με πρωινό. Για όσες ομάδες επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα για μεσημεριανό με extra χρέωση.

2023 | U10

Ιούνιος 2023

 • 15:30 – 16:30 | άφιξη ομάδων
 • 16:30 – 17:00 | meeting προπονητών
 • 17:30 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

*το πρόγραμμα γευμάτων ξεκινάει με βραδινό

Ιούνιος 2023

 • 09:30 – 13:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 13:30 – 14:30 | γεύμα ομάδων
 • 17:00 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

Ιούνιος 2023

 • 09:30 – 12:30 | πρόγραμμα αγώνων κατάταξης & τελικών
 • 12:30 – 13:30 | απονομές – λήξη
 • 13:30 | τέλος διοργάνωσης – αναχώρηση

*Το πρόγραμμα γευμάτων τελειώνει με πρωινό. Για όσες ομάδες επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα για μεσημεριανό με extra χρέωση.

2023 | U11+U13

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

 • 11:00 – 12:00 | άφιξη ομάδων
 • 13:00 – 14:00 | γεύμα ομάδων
 • 15:30 – 16:00 | meeting προπονητών
 • 17:30 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

*το πρόγραμμα γευμάτων ξεκινάει με μεσημεριανό

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

 • 09:30 – 13:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 13:30 – 14:30 | γεύμα ομάδων
 • 17:00 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

 • 09:30 – 12:30 | πρόγραμμα αγώνων κατάταξης & τελικών
 • 12:30 – 13:30 | απονομές – λήξη
 • 13:30 | τέλος διοργάνωσης – αναχώρηση

*Το πρόγραμμα γευμάτων τελειώνει με πρωινό. Για όσες ομάδες επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα για μεσημεριανό με extra χρέωση.

2023 | U12+U14

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

 • 11:00 – 12:00 | άφιξη ομάδων
 • 13:00 – 14:00 | γεύμα ομάδων
 • 15:30 – 16:00 | meeting προπονητών
 • 17:00 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

*το πρόγραμμα γευμάτων ξεκινάει με μεσημεριανό

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

 • 09:30 – 13:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 13:30 – 14:30 | γεύμα ομάδων
 • 17:00 – 20:00 | πρόγραμμα αγώνων
 • 20:30 – 21:30 | δείπνο ομάδων

Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

 • 09:30 – 12:30 | πρόγραμμα αγώνων
 • 12:30 – 13:30 | απονομές – λήξη
 • 13:30 – 14:00 | τέλος διοργάνωσης – αναχώρηση

*Το πρόγραμμα γευμάτων τελειώνει με πρωινό. Για όσους επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα για μεσημεριανό με extra χρέωση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων θα αποσταλεί στο e-mail του προπονητή 10 μέρες πριν τη διοργάνωση.

Main Partner

Official Partners

Official Suppliers