ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα πεδία στην πιο κάτω φόρμα για Εγγραφή στον Κατάλογο Ποδοσφαιριστών
Όνομα Ακαδημίας
Field is required!
Field is required!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Προπονητής
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο επικοινωνίας προπονητή
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Περίοδος | Ηλικιακή κατηγορία
  • - επιλέξτε -
  • 07-09/6/2024 | | U10
  • 07-09/6/2024 | | U12
  • 14-16/6/2024 | | U11
  • 14-16/6/2024 | | U13
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Έχω ενημερωθεί και Συμφωνώ με τους όρους Συμμετοχής του Τουρνουά και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στην παραπάνω δήλωση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω πως θα προσκομίσω δελτία ή πιστοποιητικά γέννησης των ποδοσφαιριστών, ενημερωμένη κατάσταση υγείας και την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εξεταστεί από γιατρό.
Field is required!
Field is required!