ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα πεδία στην πιο κάτω φόρμα για Εγγραφή στον Κατάλογο Ποδοσφαιριστών
Όνομα ακαδημίας
- συμπληρώστε το όνομα της ακαδημίας -
Field is required!
Field is required!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
- συμπληρώστε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας -
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο
- συμπληρώστε το τηλέφωνο του υπεύθυνου επικοινωνίας -
Field is required!
Field is required!
E-mail
- συμπληρώστε το email του υπευθύνου επικοινωνίας -
Field is required!
Field is required!
Προπονητής
- συμπληρώστε το όνομα του προπονητή -
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο
- συμπληρώστε το τηλέφωνο του προπονητή -
Field is required!
Field is required!
  • - επιλέξτε περίοδο & ηλικιακή κατηγορία -
  • First choice
  • Second choice
  • Third choice
- επιλέξτε περίοδο & ηλικιακή κατηγορία -
Field is required!
Field is required!
1. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
1. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
2. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
2. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
3. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
3. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
4. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
4. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
5. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
5. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
6. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
6. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
7. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
7. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
8. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
8. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
9. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
9. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
10. Ονοματεπώνυμο Ποδοσφαιριστή
- συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
10. Ημερομηνία γεννήσεως
- επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεως του παίκτη -
Field is required!
Field is required!
Έχω ενημερωθεί και Συμφωνώ με τους όρους Συμμετοχής του Τουρνουά και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στην παραπάνω δήλωση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω πως θα προσκομίσω δελτία ή πιστοποιητικά γέννησης των ποδοσφαιριστών, ενημερωμένη κατάσταση υγείας και την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εξεταστεί από γιατρό.
Field is required!
Field is required!