Τιμές

Οι τιμές για το Vermio Soccer Festival 2020 θα ανακοινωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.