Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρία μας «Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Explosivo Travel» στο εξής και χάριν συντομίας «Explosivo Travel», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η εταιρία μας «Explosivo Travel» είναι  πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας βασίζεται στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, στην συμμόρφωσή μας προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και κάποιες φορές στη συγκατάθεσή σας η στο έννομο συμφέρον μας. Εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και υιοθετώντας εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και φυσικά μέτρα προστασίας ενισχύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας ώστε να διαθέτουμε ανά πάσα στιγμή το προσδοκώμενο περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Πολιτική Απορρήτου
«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο. Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία. Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

Πεδίο Εφαρμογής
Στην εταιρία μας  «Explosivo Travel», γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας www.explosivo.gr, για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες  (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Για Ποιους Σκοπούς Συλλέγουμε Δεδομένα;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με την επιχείρησή μας και για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας. Κάποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

1) Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
α) ειδικότερα:

 • Δημιουργία και αποθήκευση νομικών/φορολογικών εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων για λογαριασμό σας.
 • Κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σας σε αυτά.
 • Έκδοση εισιτηρίων – δελτίων εισόδου σε μουσεία, εκθέσεις, θεάματα, αξιοθέατα κλπ.
 • Διαχειριζόμαστε λίστες με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς/ οργανωτικούς όπως για παράδειγμα ονομαστικές λίστες συμμετεχόντων σε ομαδικές εκδρομές / αθλητικές διοργανώσεις.

β) Τη Διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)

γ) Τη Σύναψη Σύμβασης Ταξιδιωτικής Ασφάλισης των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα & υγεία, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων. Επίσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος (ατύχημα ή ασθένεια) θα πρέπει να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση στην ασφαλιστική εταιρία όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να αποζημιωθείτε. Για τους ανήλικους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση & διαχείριση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, επαγγελματικών ταξιδιών, συναντήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, λοιπών εκδηλώσεων κλπ.

ε) Τη ναύλωση μεταφορικών μέσων & VIP μετακινήσεων, σύμφωνα με τους όρους των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

στ) Την κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων,  κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σε αυτά για ομάδες προσωπικού επιχειρήσεων.

ζ) Την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων ή κάποιων εκ των ανωτέρω) για την πραγματοποίηση Ιατρικού ή ευρύτερα θεματικού Τουρισμού (αθλητικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου)

η) Την  παροχή υπηρεσιών Check In

ι) Την  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων.

2) Τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

 • Έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας στο να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε προγράμματα marketing με σκοπό ενέργειες marketing και προώθησης, αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας.
 • Σας ενημερώνουμε για ειδικές προσφορές και νέες Υπηρεσίες
 • Σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προτάσεις που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.

3) Τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, κατά και μετά τη συνεργασία μας

 • Διαχείριση των προγραμμάτων πιστότητας.
 • Διαχείριση των πελατειακών βάσεων δεδομένων.
 • Ενδέχεται να αξιολογήσουμε και αναλύσουμε την αγορά, τους πελάτες μας, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να δημιουργήσουμε στατιστικά δεδομένα και αναφορές.
 • Γνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις προτιμήσεις νέων και επαναλαμβανόμενων πελατών.
 • Ενδέχεται να αποστέλλουμε ενημερωτικά έντυπα, να προωθούμε προϊόντα και προσφορές ή να επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί σας.
 • Διαχειριζόμαστε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης.
 • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ερωτηματολόγια και τα στατιστικά στοιχεία τους.

4) Βελτίωση των Υπηρεσιών μας

 • Διενεργούμε έρευνες αγοράς και ανάλυση ερωτηματολογίων και σχόλια πελατών.
 • Διαχειριζόμαστε διεκδικήσεις και παράπονα πελατών.
 • Σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων πιστότητας

5) Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6) Έρευνα Αγοράς και Προώθηση

 • Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνα αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας καθώς και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων.
 • Ενδέχεται να διενεργήσουμε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στο internet μέσω τρίτων websites.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε
Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών και τη συλλογή πληροφοριών για εσάς από άλλες πηγές.

Πληροφορία που παρέχεται απευθείας σε εμάς
Η πληροφορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς ή/και για μέλη της οικογένειάς σας, είναι η παρακάτω:

 • Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email)
 • Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
 • Πληροφορία σχετικά με τα παιδιά σας (πχ όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου).
 • Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 • Αριθμός Μέλους Προγράμματος Πιστότητας (ο αριθμός μέλους για πρόγραμμα πιστότητας της επιχείρησής μας ή πρόγραμμα τρίτου όπως για παράδειγμα αυτό αεροπορικής εταιρείας)
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, αθλήματα, πολιτιστικά ενδιαφέροντα)
 • Διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες.
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας όπως ενδεικτικά αλλεργίες, ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
 • Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά ή μετά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε και αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 16 ετών περιορίζονται σε Όνομα, Επίθετο, Εθνικότητα και Ημερομηνία Γέννησης και μπορεί να μας χορηγηθούν μόνο από ενήλικα κηδεμόνα. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@explosivo.gr για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.

Επιπλέον, Προσωπικά Δεδομένα, όπως το αντίγραφο του διαβατηρίου σας, οι ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι σας, προβλήματα υγείας που πιθανά έχετε, οι διατροφικές σας συνήθειες ή εάν είστε καπνιστής ή όχι, μπορεί να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εφόσον τις έχετε παράσχει αποκλειστικά και μόνον εσείς για τον εαυτό σας ή για τα πρόσωπα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια (ή γονική μέριμνα), αν υποχρεωνόμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας (πχ προκειμένου να σας παρέχουμε την ενδεδειγμένη Υπηρεσία, ή να σας προτείνουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας).

Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όταν επιλέγετε να συμμετέχετε στις προσφορές και τα προγράμματά μας καθώς και όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μια δικτυακή τοποθεσία της εταιρίας μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

 • Κάποιες από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ. Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας, κατά την εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας ή τη συμπλήρωση επιγραμμικής (online) φόρμας επικοινωνίας αν σας ενδιαφέρει η αποστολή εντύπων στον χώρο σας.

Πληροφορίες από τρίτους
Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές η από δημόσιες πηγές (πηγές ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, τηλεφωνικός κατάλογος, στο διαδίκτυο, δημόσιοι κατάλογοι μελών επαγγελµατικών ενώσεων, σωµατείων, συλλόγων, επαγγελµατικών κλάδων), σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές είναι το Ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση email σας. Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πότε Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα;
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

α) Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών (όπως περιγράφεται και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω)

 • Τιμολόγηση και πληρωμή παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διάφορα αιτήματα, καταγγελίες/παράπονα ή/και διαφορές

β) Συμμετοχή σε προγράμματα marketing ή events:

 • Εγγραφή σε προγράμματα πιστότητας.
 • Συμμετοχή σε online και offline έρευνες (για παράδειγμα στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη).
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια.
 • Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) Διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους:

 • Συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες, συνεργαζόμενα  τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων – (όπως πχ booking.com, expedia.com κα) και άλλα συστήματα κρατήσεων

δ) Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Σύνδεση στους δικτυακούς μας τόπους (websites).
 • Σύνδεση στο δίκτυο WiFi της επιχείρησής μας.
 • Συμπλήρωση online φορμών (πχ φόρμα ενδιαφέροντος, φόρμα κράτησης, φόρμες έρευνας ικανοποίησης κα).

Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Στον ταξιδιωτικό σας χορηγό. Οι υπηρεσίες μας προς εσάς παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού. Χρησιμοποιούμε από κοινού μαζί τους τα δεδομένα σας προκειμένου να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις ανάγκες των επαγγελματικών ταξιδίων τους, να μπορούν να εκτελούν το καθήκον μέριμνας απέναντι στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές τους. Κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού δεδομένα με τους συνεργάτες τους.
 • Σε προμηθευτές ταξιδίων και λοιπούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες με προμηθευτές ταξιδίων (για παράδειγμα αεροπορικές γραμμές και ξενοδοχεία) και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, συστήματα διανομής εισιτηρίων και παρόχους ταξιδιωτικών εφαρμογών), καθώς και τους συνεργάτες αυτών, όπως απαιτείται για την κράτηση του ταξιδιού και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε εσάς ή τον χορηγό του ταξιδιού σας. Δεν πωλούμε πληροφορίες σε τρίτους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς.
 • Συγγενείς εταιρείες. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της επιχείρησής μας.
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα προσωπικά δεδομένα σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ίσως για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:

 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της επιχείρησής μας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένω κατά τη Διεθνή Μεταφορά
Εφόσον επιλέγετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εντός ή και εκτός Ε.Ε., σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τον τόπο του προορισμού σας, προκειμένου να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, άλλως για την εκτέλεση της σύμβασής μας και κατόπιν της συγκατάθεσης σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ταξιδεύετε και συνεπώς ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας. Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. H επιχείρησή μας εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν εξωτερικό παραλήπτη που βρίσκεται σε χώρα που προσφέρει διαφορετικό επίπεδο προστασίας από αυτό που επιβάλει ο γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε ρητά και έγγραφα. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται:

 • Διοίκηση
 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Πωλήσεων

Τι κάνουμε για να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή
Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Αποθήκευση Δεδομένων
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Cookies, Beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες
Καθώς πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας www.explosivo.gr . Σε αυτήν την πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Πρόσβαση, Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας & Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένα είδη επεξεργασίας, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτά. Κατ΄ αρχήν, η διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών σας παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενός έγγραφου αιτήματος στον στην παρακάτω διεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.

Ενημέρωση
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.explosivo.gr .

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας στο info@explosivo.gr ή 2310488600.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία
Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση:

Explosivo Travel

 • Τμήμα: Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Διεύθυνση: Τσιμισκή 115, 54621, Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο: 2310488600
 • Email: info@explosivo.gr