Συγκατάθεση Φόρμας Επικοινωνίας Ιστοσελίδας

Read it in English

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρία μας Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 12 μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρία μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε. θα βρείτε στην  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (www.vermiosoccerfestival.gr) της εταιρίας Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε..