Όροι | Πολιτικές

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Ισχύει από 01/09/2018

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1) Καταλληλότητα Χρήστη Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα παρέχεται από το Explosivo Travel και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2) Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
Το Explosivo Travel έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του Explosivo Travel.

3) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Explosivo Travel διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Explosivo Travel πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.

4) Άδεια Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Explosivo Travel. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

5) Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας
Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας
β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας
γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το Explosivo Travel
δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

6) Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες
α)Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Explosivo Travel. Το Explosivo Travel δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Το Explosivo δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας άλλη εκτός από το Explosivo Travel μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με το Explosivo Travel. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία www.vermiosoccerfestival.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Explosivo Travel την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με το Explosivo Travel, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Explosivo Travel, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα του Explosivo Travel χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του Explosivo Travel.

7) Τερματισμός / Αναστολή λειτουργίας της Ιστοσελίδας
Συμφωνείτε ότι το Explosivo Travel, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες ή στις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το Explosivo Travel δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες.

8) Περιορισμός Ευθυνών
Το Explosivo Travel καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Explosivo Travel για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.vermiosoccerfestival.gr.

9) Υποχρεώσεις Επισκέπτη
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.vermiosoccerfestival.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

10) Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Explosivo Travel στο τηλέφωνο 2310488600 ή στο email: info@explosivo.gr.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρία μας «Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Explosivo Travel» στο εξής και χάριν συντομίας «Explosivo Travel», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η εταιρία μας «Explosivo Travel» είναι  πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας βασίζεται στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, στην συμμόρφωσή μας προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και κάποιες φορές στη συγκατάθεσή σας η στο έννομο συμφέρον μας. Εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και υιοθετώντας εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και φυσικά μέτρα προστασίας ενισχύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας ώστε να διαθέτουμε ανά πάσα στιγμή το προσδοκώμενο περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Πολιτική Απορρήτου
«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο. Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία. Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

Πεδίο Εφαρμογής
Στην εταιρία μας  «Explosivo Travel», γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας www.explosivo.gr, για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες  (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Για Ποιους Σκοπούς Συλλέγουμε Δεδομένα;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με την επιχείρησή μας και για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας. Κάποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

1) Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
α) ειδικότερα:

 • Δημιουργία και αποθήκευση νομικών/φορολογικών εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων για λογαριασμό σας.
 • Κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σας σε αυτά.
 • Έκδοση εισιτηρίων – δελτίων εισόδου σε μουσεία, εκθέσεις, θεάματα, αξιοθέατα κλπ.
 • Διαχειριζόμαστε λίστες με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς/ οργανωτικούς όπως για παράδειγμα ονομαστικές λίστες συμμετεχόντων σε ομαδικές εκδρομές / αθλητικές διοργανώσεις.

β) Τη Διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)

γ) Τη Σύναψη Σύμβασης Ταξιδιωτικής Ασφάλισης των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα & υγεία, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων. Επίσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος (ατύχημα ή ασθένεια) θα πρέπει να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση στην ασφαλιστική εταιρία όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να αποζημιωθείτε. Για τους ανήλικους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση & διαχείριση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, επαγγελματικών ταξιδιών, συναντήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, λοιπών εκδηλώσεων κλπ.

ε) Τη ναύλωση μεταφορικών μέσων & VIP μετακινήσεων, σύμφωνα με τους όρους των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

στ) Την κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων,  κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σε αυτά για ομάδες προσωπικού επιχειρήσεων.

ζ) Την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων ή κάποιων εκ των ανωτέρω) για την πραγματοποίηση Ιατρικού ή ευρύτερα θεματικού Τουρισμού (αθλητικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου)

η) Την  παροχή υπηρεσιών Check In

ι) Την  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων.

2) Τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

 • Έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας στο να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε προγράμματα marketing με σκοπό ενέργειες marketing και προώθησης, αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας.
 • Σας ενημερώνουμε για ειδικές προσφορές και νέες Υπηρεσίες
 • Σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προτάσεις που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.

3) Τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, κατά και μετά τη συνεργασία μας

 • Διαχείριση των προγραμμάτων πιστότητας.
 • Διαχείριση των πελατειακών βάσεων δεδομένων.
 • Ενδέχεται να αξιολογήσουμε και αναλύσουμε την αγορά, τους πελάτες μας, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να δημιουργήσουμε στατιστικά δεδομένα και αναφορές.
 • Γνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις προτιμήσεις νέων και επαναλαμβανόμενων πελατών.
 • Ενδέχεται να αποστέλλουμε ενημερωτικά έντυπα, να προωθούμε προϊόντα και προσφορές ή να επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί σας.
 • Διαχειριζόμαστε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης.
 • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ερωτηματολόγια και τα στατιστικά στοιχεία τους.

4) Βελτίωση των Υπηρεσιών μας

 • Διενεργούμε έρευνες αγοράς και ανάλυση ερωτηματολογίων και σχόλια πελατών.
 • Διαχειριζόμαστε διεκδικήσεις και παράπονα πελατών.
 • Σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων πιστότητας

5) Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6) Έρευνα Αγοράς και Προώθηση

 • Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνα αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας καθώς και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων.
 • Ενδέχεται να διενεργήσουμε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στο internet μέσω τρίτων websites.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε
Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών και τη συλλογή πληροφοριών για εσάς από άλλες πηγές.

Πληροφορία που παρέχεται απευθείας σε εμάς
Η πληροφορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς ή/και για μέλη της οικογένειάς σας, είναι η παρακάτω:

 • Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email)
 • Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
 • Πληροφορία σχετικά με τα παιδιά σας (πχ όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου).
 • Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 • Αριθμός Μέλους Προγράμματος Πιστότητας (ο αριθμός μέλους για πρόγραμμα πιστότητας της επιχείρησής μας ή πρόγραμμα τρίτου όπως για παράδειγμα αυτό αεροπορικής εταιρείας)
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, αθλήματα, πολιτιστικά ενδιαφέροντα)
 • Διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες.
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας όπως ενδεικτικά αλλεργίες, ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
 • Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά ή μετά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε και αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 16 ετών περιορίζονται σε Όνομα, Επίθετο, Εθνικότητα και Ημερομηνία Γέννησης και μπορεί να μας χορηγηθούν μόνο από ενήλικα κηδεμόνα. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@explosivo.gr για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.

Επιπλέον, Προσωπικά Δεδομένα, όπως το αντίγραφο του διαβατηρίου σας, οι ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι σας, προβλήματα υγείας που πιθανά έχετε, οι διατροφικές σας συνήθειες ή εάν είστε καπνιστής ή όχι, μπορεί να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εφόσον τις έχετε παράσχει αποκλειστικά και μόνον εσείς για τον εαυτό σας ή για τα πρόσωπα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια (ή γονική μέριμνα), αν υποχρεωνόμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας (πχ προκειμένου να σας παρέχουμε την ενδεδειγμένη Υπηρεσία, ή να σας προτείνουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας).

Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όταν επιλέγετε να συμμετέχετε στις προσφορές και τα προγράμματά μας καθώς και όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μια δικτυακή τοποθεσία της εταιρίας μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

 • Κάποιες από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ. Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας, κατά την εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας ή τη συμπλήρωση επιγραμμικής (online) φόρμας επικοινωνίας αν σας ενδιαφέρει η αποστολή εντύπων στον χώρο σας.

Πληροφορίες από τρίτους
Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές η από δημόσιες πηγές (πηγές ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, τηλεφωνικός κατάλογος, στο διαδίκτυο, δημόσιοι κατάλογοι μελών επαγγελµατικών ενώσεων, σωµατείων, συλλόγων, επαγγελµατικών κλάδων), σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές είναι το Ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση email σας. Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πότε Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα;
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

α) Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών (όπως περιγράφεται και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω)

 • Τιμολόγηση και πληρωμή παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διάφορα αιτήματα, καταγγελίες/παράπονα ή/και διαφορές

β) Συμμετοχή σε προγράμματα marketing ή events:

 • Εγγραφή σε προγράμματα πιστότητας.
 • Συμμετοχή σε online και offline έρευνες (για παράδειγμα στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη).
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια.
 • Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) Διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους:

 • Συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες, συνεργαζόμενα  τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων – (όπως πχ booking.com, expedia.com κα) και άλλα συστήματα κρατήσεων

δ) Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Σύνδεση στους δικτυακούς μας τόπους (websites).
 • Σύνδεση στο δίκτυο WiFi της επιχείρησής μας.
 • Συμπλήρωση online φορμών (πχ φόρμα ενδιαφέροντος, φόρμα κράτησης, φόρμες έρευνας ικανοποίησης κα).

Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Στον ταξιδιωτικό σας χορηγό. Οι υπηρεσίες μας προς εσάς παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού. Χρησιμοποιούμε από κοινού μαζί τους τα δεδομένα σας προκειμένου να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις ανάγκες των επαγγελματικών ταξιδίων τους, να μπορούν να εκτελούν το καθήκον μέριμνας απέναντι στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές τους. Κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού δεδομένα με τους συνεργάτες τους.
 • Σε προμηθευτές ταξιδίων και λοιπούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες με προμηθευτές ταξιδίων (για παράδειγμα αεροπορικές γραμμές και ξενοδοχεία) και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, συστήματα διανομής εισιτηρίων και παρόχους ταξιδιωτικών εφαρμογών), καθώς και τους συνεργάτες αυτών, όπως απαιτείται για την κράτηση του ταξιδιού και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε εσάς ή τον χορηγό του ταξιδιού σας. Δεν πωλούμε πληροφορίες σε τρίτους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς.
 • Συγγενείς εταιρείες. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της επιχείρησής μας.
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα προσωπικά δεδομένα σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ίσως για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:

 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της επιχείρησής μας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένω κατά τη Διεθνή Μεταφορά
Εφόσον επιλέγετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εντός ή και εκτός Ε.Ε., σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τον τόπο του προορισμού σας, προκειμένου να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, άλλως για την εκτέλεση της σύμβασής μας και κατόπιν της συγκατάθεσης σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ταξιδεύετε και συνεπώς ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας. Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. H επιχείρησή μας εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν εξωτερικό παραλήπτη που βρίσκεται σε χώρα που προσφέρει διαφορετικό επίπεδο προστασίας από αυτό που επιβάλει ο γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε ρητά και έγγραφα. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται:

 • Διοίκηση
 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Πωλήσεων

Τι κάνουμε για να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή
Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Αποθήκευση Δεδομένων
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Cookies, Beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες
Καθώς πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας www.explosivo.gr . Σε αυτήν την πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Πρόσβαση, Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας & Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένα είδη επεξεργασίας, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτά. Κατ΄ αρχήν, η διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών σας παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενός έγγραφου αιτήματος στον στην παρακάτω διεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.

Ενημέρωση
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.explosivo.gr .

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας στο info@explosivo.gr ή 2310488600.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία
Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση:

Explosivo Travel

 • Τμήμα: Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Διεύθυνση: Τσιμισκή 115, 54621, Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο: 2310488600
 • Email: info@explosivo.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

 • Ισχύει από 01/09/2018Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα του Explosivo Travel,  www.vermiosoccerfestival.gr, που εδρεύει στην οδό Τσιμισκή 115 (εφεξής Explosivo).Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας ΠΔ.Εισαγωγή
  Το Explosivo Travel ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για το Explosivo Travel το οποίο λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες. Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από το Explosivo Travel.

  Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Explosivo Travel, www.vermiosoccerfestival.gr, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

  1) Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς
  Το Explosivo Travel διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy). Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email. Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter του Explosivo Travel, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση email σας.

  2) Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνεται τις φόρμες εγγραφής/επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας (π.χ. φόρμα επικοινωνίας, αίτηση εγγραφής στο newsletter).

  3) Χρήση / Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο την παροχή υπηρεσίας, τη διαρκή ενημέρωση με τη λήψη newsletter ή την επικοινωνία για θέματα που αφορούν το χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας κοινοποιούνται/μεταφέρονται σε τρίτα μέρη με σκοπό την παροχή υπηρεσίας προς το χρήστη (π.χ. ξενοδοχεία, αεροπορικές/ ακτοπλοϊκές εταιρίες, κ.α.)

  4) Αποθήκευση / Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
  Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκεται στην Ελλάδα.

  5) Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
  Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

  α) Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

  β) Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών. Μπορείτε βέβαια να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter με αποστολή σχετικού e-mail στο info@explosivo.gr ή επιλέγοντας το ανάλογο link “unsubscribe” στο ενημερωτικό e-mail οπότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

  γ) Στην περίπτωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που επιβάλει η νομοθεσία

  Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση (εφόσον υπάρχει), τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

  6) Δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
  Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και το Explosivo Travel θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και το Explosivo Travel θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από το Explosivo Travel των προσωπικών σας δεδομένων και το Explosivo θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από το Explosivo Travel των προσωπικών σας δεδομένων και το Explosivo Travel θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και το Explosivo Travel θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών.  Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων του Explosivo Travel, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

  Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από το Explosivo Travel με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

  Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@explosivo.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Explosivo Travel, Τσιμισκή 115, 54621, Θεσσαλονίκη

  7) Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων
  Το Explosivo Travel μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

  Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Πολιτική Cookies Ιστοσελίδας

 • Ισχύει από 01/09/2018Εισαγωγή
  Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον ιστοχώρο www.vermiosoccerfestival.gr, για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «Cookies». Η παρούσα πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστοχώρο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστοχώρο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@explosivo.gr.1) Τι είναι Cookie
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας  και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον ιστοχώρο www.vermiosoccerfestival.gr Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη).2) Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε
  Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο μας.Ουσιώδη Cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά για την ιστοσελίδα μας, ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies ανάλυσης (analytics), συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστοχώρου από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τα Cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι πιο συχνά επισκέψιμες σελίδες στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης στον Ιστοχώρο, μας βοηθά να καταγράφουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζετε με τον Ιστοχώρο.

  Cookies Λειτουργικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στον Ιστοχώρο μας και να παρέχουμε πιο εμπλουτισμένες/ ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/α λειτουργίες/ χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο μας.

  Flash Cookies. Μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε τον AdobeFlash Player προκειμένου να προβάλουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως video clips ή animation. Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, Τοπικά Κοινά Αντικείμενα (Local Shared Objects) (ευρέως γνωστά ως «Flash Cookies») χρησιμοποιούνται για την παροχή λειτουργιών όπως η απομνημόνευση των ρυθμίσεών σας και προτιμήσεων. Τα Flash Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, αλλά διαχειρίζονται μέσω μιας διεπαφής (interface) διαφορετικής από αυτήν που παρέχεται από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα Flash Cookies σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, με τον ίδιο τρόπο που θα διαχειριζόσουν τα cookies. Αντιθέτως, μπορείς να έχεις πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος Flash, απευθείας από την ιστοσελίδα του Adobe. Η ιστοσελίδα Adobe παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πως να διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα Flash Cookies – δείτε http://www.adobe.com/security/flashplayer για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δεν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα Flash cookies για τον παρόντα Ιστοχώρο, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως σε περιεχόμενα βίντεο ή σε υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται η υπογραφή σας.

  Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies. Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies, με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που πιστεύουμε ότι σχετίζονται περισσότερο με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies, ώστε να περιορίσουμε τη συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφήμιση στον Ιστοχώρο μας και να μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών. Αυτά τα cookies θυμούνται τι έχετε κοιτάξει στον Ιστοχώρο μας και μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες αυτές, με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοχευμένα και τα διαφημιστικά cookies και τον τρόπο αποχώρησής σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ή www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

  3) Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν cookies στον ιστοχώρο μας
  Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστοχώρο μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστοχώρο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο των Cookies στο τμήμα κατωτέρω.

  4) Πως μπορείτε να ελέγχετε τα cookies
  Μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή είτε μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Flash Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του Adobe Flash στην ιστοσελίδα www.adobe.com/security/ flashplayer. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, αν τα έχετε ενεργοποιήσει, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παροχέα στον περιηγητή διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές.

  Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.